Οδηγίες εγγραφής στην Πλατφόρμα ODS και στο Εργαστήριο του Προγράμματος

Posted by gbalaoura on Φεβρουάριος 26, 2014
Τελευταία νέα / No Comments

Εγγραφή στην Κοινότητα και στο Εργαστήριο

ODS Portal manual_el_v2 doc

Επιμορφωτικές συναντήσεις του προγράμματος

Posted by admin on Φεβρουάριος 25, 2014
Τελευταία νέα / No Comments

Την Παρασκευή 21/02/2104 και το Σάββατο 22/02/2014 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο οι επιμορφωτικές συναντήσεις των επιμορφωτών και των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία για το σχολικό έτος 2013-14.
Δείτε τις παρουσιάσεις που έγιναν:

Δομή, Περιεχόμενα και Στόχοι του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία

Συντονισμός και υποστήριξη της ομάδας του σχολείου από τον Επιμορφωτή 1
Συντονισμός και υποστήριξη της ομάδας του σχολείου από τον Επιμορφωτή 2

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Συναντήσεων για Επιμορφωτές (Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014)
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ηράκλειο

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Συναντήσεων για Επιμορφωτές και Εκπαιδευτικούς των Σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία (Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014)
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ηράκλειο

 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Posted by admin on Νοέμβριος 20, 2012
Βιβλιοθήκη, Τελευταία νέα / No Comments

Το Πρόγραμμα αξιοποιεί περαιτέρω το έργο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της «Μορφωτικής Πρωτοβουλίας» και λειτουργεί καταρχήν ως πλαίσιο αναφοράς, ανάδειξης και πρόσβασης στις καινοτόμες δραστηριότητες των ελληνικών σχολείων, οι οποίες αφορούν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και της μάθησης, στις ηλικίες από 4 έως και 18 ετών.

Δείτε εκπαιδετυκές δραστηριότητες που πραγματοποίησαν σχολεία που συμμετείχαν στο δίκτυο σχολικής καινοτομίας.

Πλαίσιο Προβληματισμού

Posted by admin on Νοέμβριος 20, 2012
Βιβλιοθήκη, Τελευταία νέα / 1 Comment

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην τάξη αλλά και η λειτουργία της Σχολικής Μονάδας εξαρτώνται εν πολλοίς από τον ερευνητικό χαρακτήρα του σχολικού περιβάλλοντος. Η Καινοτομία στο Σχολείο δεν αφορά μόνον τα «περιεχόμενα» ή το εκπαιδευτικό υλικό αλλά κυρίως τον τρόπο αξιοποίησής τους.

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν μια βάση συζήτησης και δράσης για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στην πρώτη φάση της δικτύωσης.

Δείτε τα κείμενα εδώ.

Εκπαιδευτικές καινοτομίες: Θεωρία, Σχέδια και Εφαρμογές.

Posted by admin on Νοέμβριος 20, 2012
Τελευταία νέα / No Comments

Η Καινοτομία στη Μάθηση αλλά και στη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας έγκειται εν πολλοίς στη διατύπωση προβλημάτων προς επίλυση και στην παροχή ποικιλίας επικοινωνιακών και ερμηνευτικών εργαλείων: για να ερμηνεύσουμε, να παραστήσουμε, να δούμε, να εκφράσουμε μιαν έννοια και μια πραγματικότητα, μέσα από τη «γλώσσα» (και τα εργαλεία) των Μαθηματικών, της Μουσικής, της Αγγλικής ή και του κώδικα επικοινωνίας μιας επίσημης αλληλογραφίας. Η Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Έργου θα πρέπει να αναζητηθεί μέσα από τη συνεχή επιδίωξη της Καινοτομίας, στην κατεύθυνση της καλλιέργειας και της ανάπτυξης μιας σειράς βασικών Ικανοτήτων, ως των νέων «γραμματισμών» του 21ου αιώνα.

Οι εκπαιδευτικοί-μέλη του Προγράμματος καλούνται να αποτυπώσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις και να αναδείξουν αποτελεσματικές («καλές») καινοτόμες πρακτικές.

Το Προγράμμα καλωσορίζει όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στο διάλογο και στην πρακτική που ανοίγει το δρόμο για την καινοτομία στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Προγράμμα ανεξάρτητα –χωρίς τη συμμετοχή του σχολείου τους- έχουν πρόσβαση στο υλικό και τον επιστημονικό προβληματισμό γύρω από την ανάπτυξη της καινοτομίας και καλούνται να συμβάλλουν σε αυτόν με δικές τους σκέψεις, εμπειρίες, αλλά και προτάσεις. Μπορούν να καταθέτουν τη δική τους πρόταση εκπαιδευτικής δραστηριότητας στέλνοντάς την ηλεκτρονικά στο Προγράμμα.

Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία

Posted by admin on Οκτώβριος 15, 2012
Τελευταία νέα / No Comments

Το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία συνιστά μιαν «ανοικτή» βάση ομότιμης συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων οι οποίοι επιθυμούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική στήριξη της σχολικής εκπαίδευσης, ως πρώτης προτεραιότητας δημόσιο αγαθό (περισσότερα στο learnovation.gr).

Το Πρόγραμμα αξιοποιεί περαιτέρω το έργο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της «Μορφωτικής Πρωτοβουλίας» και λειτουργεί καταρχήν ως πλαίσιο αναφοράς, ανάδειξης και πρόσβασης στις καινοτόμες δραστηριότητες των ελληνικών σχολείων, οι οποίες αφορούν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και της μάθησης, στις ηλικίες από 4 έως και 18 ετών. Δηλαδή κατά την πρώτη και κρίσιμη φάση της πορείας της δια βίου μάθησης κάθε πολίτη του 21ου αιώνα.

Την ευθύνη για το Πρόγραμμα και τη συμμετοχή σχολείων και εκπαιδευτικών καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου φορέα έχει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Δίκτυο ΜΕΝΩΝ (www.menon.org), συνδέοντας με το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι μέσω των ευρωπαϊκών έργων έρευνας και καινοτομίας στην Εκπαίδευση.

Continue reading…