Κοινότητα – Εργαστήριο του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία

Στην Κοινότητα του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία προσφέρεται επιμορφωτική στήριξη στους εκπαιδευτικούς, σε κύκλους ανάπτυξης των επαγγελματικών τους προσόντων, καθώς και υποστήριξη της σχολικής μονάδας, σε παράλληλους κύκλους ανάπτυξης paper writing services της καινοτομίας, ακολουθώντας τη μεθοδολογία εμπέδωσης που έχει εφαρμοσθεί ήδη για πέντε σχολικά έτη στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας.

Μπείτε στην κοινότητα

Μπείτε στο Εργαστήριο του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία