Διάφορα

  • Το ερευνητικό πρόγραμμα IGUANA, ως ένα από τα ευρωπαϊκά έργα που στηρίζουν το πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία και έχει άμεση αναφορά στο περιεχόμενό του, εξέδωσε το δεύτερο δελτίου τύπου αναφορικά με τις δραστηριότητές του, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από όλους τους εκπαιδευτικούς.
  • Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
  • Στην σελίδα του προγράμματος θα βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες http://www.iguana-project.eu/
  • Το ερευνητικό πρόγραμμα IGUANA, ως ένα από τα ευρωπαϊκά έργα που στηρίζουν το πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία και έχει άμεση αναφορά στο περιεχόμενό του, εξέδωσε το πρώτο δελτίου τύπου αναφορικά με τις δραστηριότητές του, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από όλους τους εκπαιδευτικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.