Διάφορα

  • Το ερευνητικό πρόγραμμα IGUANA, ως ένα από ταessay editing service sigmaessays ευρωπαϊκά έργα που στηρίζουν το πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία και έχει άμεση αναφορά στο περιεχόμενό του, εξέδωσε το δεύτερο δελτίου τύπου αναφορικά με τις δραστηριότητές του, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από όλους τους εκπαιδευτικούς.
  • Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
  • Στην σελίδα του προγράμματος θα βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες http://www.iguana-project.eu/
  • Το ερευνητικό πρόγραμμα IGUANA,live girls online ως ένα από τα ευρωπαϊκά έργα που στηρίζουν το πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία και έχει άμεση αναφορά στο περιεχόμενό του, εξέδωσε το πρώτο δελτίου τύπου αναφορικά με τις δραστηριότητές του, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από όλους τους εκπαιδευτικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο. online editor for essays