Υποστηρικτικό υλικό

                           ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Γενικές Αρχές Διαδασκαλίας και Μάθησης

Γλώσσα- Θεωρητικό πλαίσιο και εκπόνηση δραστηριοτήτων

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομίες

Καινοτομία και Εκπαιδευτική Πολιτική του Σχολείου

Καινοτομία και Εκπαιδευτική Πολιτική του Σχολείου

Μαθηματικά- Θεωρητικό πλαίσιο

 

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μέθοδοι και Τεχνικές για Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις

Οδηγός Αποτύπωσης της Φυσιογνωμίας της Σχολικής Μονάδας

Περιθώριο για Καινοτόμες Πρωτοβουλίες στο Σχολείο

Περιοχές Ικανοτήτων

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Εφαρμογής Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Πολιτισμός – Τέχνη- Θεωρητικό πλαίσιο και εκπόνηση δραστηριοτήτων

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Σχολική Καινοτομία- Από το Χθες στο Σήμερα

Το Παιχνίδι στη Μάθηση

Φυσικές Επιστήμες- Θεωρητικό πλαίσιο και εκπόνηση δραστηριοτήτων

Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη και Προσαρμογή – Προαγωγή Θετικού Κλίματος στην τάξη και τη σχολική μονάδα