Βιβλιοθήκη

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Posted by admin on Νοέμβριος 20, 2012
Βιβλιοθήκη, Τελευταία νέα / No Comments

Το Πρόγραμμα αξιοποιεί περαιτέρω το έργο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της «Μορφωτικής Πρωτοβουλίας» και λειτουργεί καταρχήν ως πλαίσιο αναφοράς, ανάδειξης και πρόσβασης στις καινοτόμες δραστηριότητες των ελληνικών σχολείων, οι οποίες αφορούν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και της μάθησης, στις ηλικίες από 4 έως και 18 ετών have a peek at these guys.

Δείτε εκπαιδετυκές δραστηριότητες που πραγματοποίησαν σχολεία που συμμετείχαν στο δίκτυο σχολικής καινοτομίας.

Πλαίσιο Προβληματισμού

Posted by admin on Νοέμβριος 20, 2012
Βιβλιοθήκη, Τελευταία νέα / 1 Comment

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην τάξη αλλά και η λειτουργία της Σχολικής Μονάδας εξαρτώνται εν πολλοίς από τον ερευνητικό χαρακτήρα του σχολικού περιβάλλοντος. Η Καινοτομία στο Σχολείο δεν αφορά μόνον τα «περιεχόμενα» ή το εκπαιδευτικό υλικό αλλά κυρίως τον τρόπο αξιοποίησής τους.

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν μια βάση συζήτησης και δράσης για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στην πρώτη φάση της δικτύωσης edrxcare.com.

Δείτε τα κείμενα εδώ.