Οδηγίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα για μεμονωμένους εκπαιδευτικούς

(δεν αφορά αυτούς που συμμετέχουν με τη σχολική τους sigmaessays essay proofreading μονάδα και έχουν υποστήριξη από επιμορφωτή)
Το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία συνιστά μια «ανοικτή» βάση ομότιμης συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που επιθυμούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική στήριξη της σχολικής εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού πρώτης προτεραιότητας.

Το Πρόγραμμα συνεχίζει και επεκτείνει το έργο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της «Μορφωτικής Πρωτοβουλίας» με στόχο να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο αναφοράς για την καλλιέργεια, την ανάδειξη και την προβολή καινοτόμων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που αφορούν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και της μάθησης.

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή albanian girl for marriage του Προγράμματος έχει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Δίκτυο ΜΕΝΩΝ (www.menon.org), ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και του διεθνούς γίγνεσθαι μέσω των ευρωπαϊκών έργων έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση στα οποία συμμετέχει ενεργά.

Το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Υποστήριξη παρέχουν τα προγράμματα εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Open Discovery Space, we.learn.it, Inspiring Science Education. Στην εφαρμογή του συμπράττουν η Ελληνογερμανική Αγωγή και άλλοι φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες,essay proofreading μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@innovation.edu.gr